HUURVOORWAARDEN

1. Behoudens tegenbericht moeten het begin van het verblijf en het afhalen van de sleutels in de namiddag tussen 16 en 18 uur gebeuren. De vakantiewoning moet op de laatste dag van het verblijf om 10 uur ontruimd zijn. (In geval van vertraging moet de huurder de persoon die voor het onthaal zorgt waarschuwen en de huurder moet zich ook persoonlijk organiseren). Klachten die bij aankomst of tijdens het verblijf van de huurder vastgesteld zijn, dienen binnen 24 uur aan de verantwoordelijke gemeld worden.

2. Het contract stipuleert het hoogste aantal mensen dat het huis mag bezetten; dit aantal mag in geen geval overschreden worden. In geval van overschrijding zal het huurcontract als nietig verklaard worden en de toegang tot het huis mag geweigerd worden zonder recht op terugbetaling of schadevergoeding.

3. Huisdieren worden toegelaten op twee voorwaarden: het moet expliciet in het huurcontract staan en de bijbehorende voergoeding moet betaald zijn. (Maximum 2 per bungalow).

4. De betalingswijzen, die op basis van het bedrag van het huurcontract berekend zijn, zijn de volgende: voorschot van 30% bij het ondertekenen van het huurcontract, met een minimum van 75 €; het saldo (70%) dient ten laatste 6 weken voor de aankomstdatum betaald zijn. De bijkomende kosten (huisdieren, energiekosten, verblijfstoeslag) worden ingehouden op de betaalde borg.

5. De huurder moet de vakantiewoning in goede staat houden en mag de buurt niet storen (niet te veel rumoer). Indien de huurder zich niet goed gedraagt, de buurt stoort of schade voor het leefmilieu veroorzaakt, mag de toegang tot de vakantiewoning geweigerd worden: het huurcontract mag van nul en gener waarde beschouwd worden en er is geen sprake van een terugbetaling van de huurprijs.

6. De schade die door de huurder aan de vakantiewoning of aan de inhoud van het huis wordt aangericht moet onmiddellijk aan de verantwoordelijke persoon gemeld zijn. De reparatie- en/of vervangingskosten moeten ter plaatse geregeld worden. De huurder zal als verantwoordelijk worden beschouwd voor schade die hij zelf zou aangericht hebben, de schade kan voor of na het vertrek vastgesteld zijn.

7. Het huurcontract wijst op de waarborgsom die bij de betaling van de huurprijs voldaan dient te worden. Dit bedrag zal 8 dagen na het verblijf via de bank worden terugbetaald.

8. Op het einde van het verblijf zal de huurder het hele huis en de tuin moeten opruimen, de afwas moet ook gedaan zijn, afval in de daarvoor bestemde containers, babrbecue schoon achter laten enz... Als dit niet het geval is, zal de huurder extra schoonmaakkosten moeten betalen.

9. In geval van huuropzegging door de huurder moet een percentage van de bestelling betaald zijn, in functie van het moment:

meer dan 35 dagen voor het begin van het verblijf : 30%

- van de 35ste dag tot de 21ste dag voor het begin van het verblijf : 50%

- van de 21ste dag tot de 14de dag voor het begin van het verblijf : 75%

- voor de 14de dag voor het begin van het verblijf : 100%.

10. Overmacht geeft ons bedrijf het recht alle reserveringen te annuleren (zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding).

11. De Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Marche-en-Famenne is bevoegd in geval van geschil.

Heeft u vragen of wilt u reserveren?

Contacteer ons nu

+32 61 28 97 09